Projecció exterior

Una de les prioritats de REDESSA és la de fomentar la interrelació empresarial per tal de generar sinergies i consolidar els teixits empresarials locals, sense oblidar, la internacionalització de les empreses. En aquest sentit REDESSA fomenta la internacionalització empresarial a través de la creació d'una xarxa entre diferents centres d'empreses ubicats arreu del món.

L'existència d'un aeroport d'enormes potencialitats al terme municipal de Reus apropa significativament territoris, i posen de manifest la conveniència d'establir mecanismes de col·laboració entre els respectius territoris.

Us detallem a continuació els convenis de col·laboració signats amb els diferents centres d'empreses:

 

Departament de relacions exteriors

Pot posar-se en contacte amb el Sr. Daniel Duran trucant al 977 300 304 o a dduran@redessa.cat