CIDIC és una enginyeria d’investigació, desenvolupament i innovació especialitzada en projectes que tenen com a principal denominador comú el gas a pressió o gas liquat. Els sectors i serveis on s’han aportat millores son diversos i estan sempre relacionats amb la gestió, manipulació, transport i emmagatzematge de gasos. Alguns dels projectes realitzats fins al moment són per exemple la millora del sistema bunkering, la logística de gasos, la generació d’energia verda i la millors en els vehicles de transport i manipulació.

Coneix altres empreses