La Comunitat ofereix un espai on els professionals dels centres d’empreses de REDESSA poden establir sinergies entre ells a través activitats saludables, culturals i d'altres que promouen el seu creixement professional, així com també de grans esdeveniments de networking.

compartir és la clau de l'exit

REDESSA Xarxa

Entorns col·laboratius per potenciar la inspiració, compartir i aprendre. Inclou cursos i formacions especialitzades i dinàmiques per fomentar la productivitat i les metodologies àgils i innovadores en l’entorn de l’empresa.

REDESSA Cultural

Per conèixer l’entorn i aprendre amb la Comunitat REDESSA. Un programa d’activitats per visitar els espais més emblemàtics de la ciutat de Reus, participar en activitats culturals a la ciutat, etc.

REDESSA Saludable

Activitats esportives per activar-se i compartir estones fent esport amb els companys de feina dels centres d’empreses REDESSA.

REDESSA Events

Grans esdeveniments adreçats als membres de la comunitat per a facilitar el networking: celebracions temàtiques, afterworks, etc.

Descobreix laComunitat REDESSA

Imatge bústia sostenibilitat REDESSA

Bústia de sostenibilitat de REDESSA

Com tenim clar que sempre podem millorar posant atenció als detalls, a REDESSA posem a disposició dels usuaris dels nostres d’empresa una bústia de propostes mediambientals ([email protected]), per a detectar aspectes de millora i compartir bones pràctiques que ens ajudin a fer-ho cada dia millor. Per què quatre ulls veuen més que dos!

Entre totes les idees de millora que rebem cada semestre (de gener a juny i de juliol a desembre), sortejarem dos dinars per a dues persones a la Terrassa Gaudí!

Consulta les bases fent click aquí.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Consulta les pròximes activitats i inscriu-te fent clic a la imatge

Expert Talks Sessió 2
Taula rodona
REDESSA Summer Fest

Inscriu-te

INSCRIPCIÓ A LA COMUNITAT REDESSA

Aprofita tots els avantatges de la comunitat participant a activitats culturals, esportives i professionals.
Vols formar part de la Comunitat Redessa?  Doncs endavant, contesta les següents preguntes!    Informació relativa al tractament de dades personals:

    De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA) com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de donar tràmit a la seva petició d’inscripció al projecte Comunitat REDESSA, així com gestionar la seva inscripció a les activitats que indiqui, sobre la base del seu consentiment previ. Altres finalitats que es portaran a terme sobre la base del seu consentiment previ són l’enviament de comunicacions promocionals i la publicació d’imatges on vostè pot aparèixer a les xarxes socials i la web de REDESSA. Així mateix, l’informem que, per a la consecució d’aquestes finalitat, REDESSA portarà a terme decisions individuals automatitzades, incloent-hi l’elaboració de perfils. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, a més de les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.
    En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili del Responsable del Tractament, a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

    Tractament de drets d’imatge per tercers:

    Marcant la següent casella AUTORITZO expressament a ENNATURA’T, S.C.C.L., com a col·laborador del projecte Comunitat REDESSA, amb N.I.F. F-06835169 i domicili al Passeig Sunyer 45 bis, 1r D. 43202 Reus (Tarragona) per captar, editar i fer ús de la meva imatge i veu, individual i/o en grup, en virtut dels serveis que ofereix ENNATURA’T, S.C.C.L., als efectes del que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), per a la realització de publicacions relacionades amb l’entitat a les seves pàgines web i xarxes socials (Facebook, Instagram, LinkedIn, entre d’altres). Pots consultar informació sobre el tractament de les teves dades d’imatge a la Política de Privacitat d’ENNATURA’T enviant un correu electrònic a [email protected].