El Reus Living Lab és un laboratori d’innovació urbana a partir del qual es detectaran i treballaran reptes de ciutat de manera col·laborativa i amb eines innovadores i tecnològiques. En la primera fase, es treballarà en la capacitació de talent a la ciutat.

Un entorn per a la cocreació i la innovació

Es tracta d’un entorn de prova i experimentació real que fomenta la cocreació i la innovació oberta entre els principals actors de la quàdruple hèlix: administració pública, mon acadèmic, empresa i ciutadania.

reus living lab

Objectius:

  • Explorar, cocrear, desenvolupar i provar solucions per millorar les competències i el talent dels professionals, especialment pel que fa a competències digitals
  • Connectar l’ecosistema local involucrat en la capacitació de persones amb les empreses i treballar per l’adequació de l’oferta formativa a les demandes del mercat laboral
  • Acostar la Universitat (alumnes i investigadors) a les empreses i facilitar la transferència de coneixement
  • Fomentar el talent local, especialment el jove, sènior i femení i especialment en vocacions científiques i tecnològiques (STEM) i l’atracció de talent especialitzat
reus living lab

Col·laboradors

Metodologia

FASE 01

OBSERVACIÓ – Definició del problema o repte, avaluació de la viabilitat i formació de l’equip motor

FASE 02

EXPLORACIÓ: planificació de tallers de cocreació, exploració del repte de forma col·lectiva i creació d’una visió de futur compartida

FASE 03

PLA D’ACCIÓ: Disseny de les accions a dur a terme a partir de les propostes de tots els agents participants en el repte

FASE 04

IMPLEMENTACIÓ: implementació de les accions i establiment dels indicadors per mesurar els resultats aconseguits