REDESSA Habitatge és la promotora, per encàrrec de l’Ajuntament de Reus, dels habitatges de lloguer de les promocions de Mas Bertran I i II, Granja Massó i La Patacada. Gestiona també 7 habitatges de la Casa dels Mestres i ha desenvolupat diferents sectors industrials, com el del Tecnoparc. També ha realitzat accions singulars com el Gaudí Centre, el Casal de la Dona o el Centre Cívic de La Patacada.

PROMOCIONS

HABITATGES

HABITATGES BORSA LLOGUER

Centra la seva activitat en facilitar l’accés a l’habitatge i la creació d’espais de convivència, d’acord als encàrrecs de l’Ajuntament de Reus.

dues persones grans usant un telèfon mòbil

Promoció de HPO gestionades per REDESSA Habitatge

GRANJA MASSÓ

UBICACIÓ


C/ Comunitat de Múrcia

m2 DELS HABITATGES


31,20m2- 36,90m2

Nº HABITATGES


16

DESCRIPCIÓ


La promoció ubicada al C/ Comunitat de Múrcia, 4 de Reus (Granja Massó), consta d’un edifici amb planta baixa i tres plantes destinades als habitatges (4 habitatges per planta). Hi ha 10 habitatges amb aparcament vinculat, a més de 3 aparcaments per moto.

Hi ha 16 habitatges de tipologia “loft” (hi ha un espai que està habilitat com a dormitori). Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’us exclusiu dels habitatges. La superfície útil va des de 31,20m2 a 36,90m2.

MAS BERTRAN I

UBICACIÓ


C. Pintor Fuster, 75-81

m2 DELS HABITATGES


42,49m2 - 49,90m2

Nº HABITATGES


30

DESCRIPCIÓ


Aquesta promoció es troba ubicada al C. Pintor Fuster, 75-81 de Reus.

Està formada per un edifici de planta baixa + 2 destinades a habitatges (10 habitatges per planta), amb aparcament per tots els habitatges en planta subterrània.

Així, hi ha un total de 30 habitatges, un dels quals està adaptat a persones amb minusvalidesa. Tots els habitatges són de dues habitacions menys l’adaptat que és d’una habitació. Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’ús exclusiu per l'habitatge. La superfície útil dels habitatges és d'entre 42,49m2 a 49,90m2.

MAS BERTRAN II

UBICACIÓ


C. Antoni Martí i Bages, 31 / C. Cantàbric, 34

m2 DELS HABITATGES


42,17m2 - 49,50m2

Nº HABITATGES


68

DESCRIPCIÓ


Aquesta promoció es troba ubicada al C. Antoni Martí i Bages, 31 / C. Cantàbric, 34 de Reus.

Està formada per dos edificis de 36 i 32 habitatges, amb planta baixa + dues plantes destinades a habitatges amb aparcament per tots els habitatges en planta subterrània.

Així, hi ha 68 habitatges, dos dels quals estan adaptats a persones amb minusvalidesa.

Hi ha habitatges d’una o de dues habitacions:

  • 16 habitatges d’una habitació
  • 52 habitatges de dues habitacions
  • Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’ús exclusiu per l'habitatge
  • La superfície útil dels habitatges és d'entre 42,17m2 a 49,50m2

LA PATACADA

UBICACIÓ


Alt del Carme, 53-55

m2 DELS HABITATGES


40 -60 m2

Nº HABITATGES


46

DESCRIPCIÓ


La promoció de La Patacada consta de pisos d’entre 40 i 60 m2 amb preinstal·lació d'aire condicionat i cuina americana (amb forn i vitroceràmica). Són 46 habitatges, d'una o dues habitacions, als quals s'accedeix pel carrer Alt del Carme, 53-55.

El preu del lloguer oscil·la entre els 300 i els 398 € al mes i tots els habitatges disposen d'aparcament i traster vinculat, inclòs en el preu. Actualment aquesta promoció no disposa d’habitatges disponibles.

CASA DELS MESTRES

UBICACIÓ


C/

m2 DELS HABITATGES


Nº HABITATGES


28

DESCRIPCIÓ


Projecte de rehabilitació de 7 pisos de la Casa dels Mestres que s’han destinat a la borsa de lloguer. REDESSA Habitatge assolirà progressivament la gestió dels 28 habitatges de la Casa dels Mestres, per aplicar el mateix model de lloguer social que a la resta del parc municipal.

Serveis

Borsa de lloguer social

Programa de mediació entre propietaris i llogaters i ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris. La Borsa està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Actualment es gestionen 109 habitatges, que allotgen 258 persones.

Conveni per la inspecció pisos buits de grans tenidors

L’objectiu és intervenir en el mercat immobiliari mitjançant la detecció i mobilització d’habitatges buits per fomentar-ne la funció social, desincentivar que estiguin desocupats i, arribat el cas, penalitzar-ne, l’ús antisocial. Som l’únic ajuntament de tota la província, i un dels 11 del total d’ajuntaments que han signat el conveni amb l’AHC.

Altres convenis per incentivar l’ocupació de pisos buits

Reallotgem.cat:

Personal destinat a fer captació d’habitatges/aparthotels per aquest programa, per adjudicar-los a persones sol·licitants de la Mesa d’emergències. El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica). L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre. En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança, i a partir del 19è mes va pagant mes a mes.

Conveni Hàbitat3:

Compren habitatges de GT i els posen a disposició de l’ajuntament, incorporant-los a la Xarxa d’habitatge d’Inclusió. L’ajuntament assumeix un cost de gestió i la mediació amb les famílies. La gestió immobiliària dels habitatges s’encarrega a Redessa i Serveis Socials municipals en fa el seguiment social.

Projecte de desenvolupament urbanístic de La Hispània

El projecte d’habitatge amb protecció oficial, aparcament municipal, equipament públic i una nova plaça de la Hispània comportarà una inversió de 15,9 milions d’euros, el 95% de la qual es farà amb finançament públic. L’Ajuntament de Reus i les empreses municipals REDESSA i Reus Mobilitat i Serveis promouran directament el desenvolupament urbanístic de La Hispània, que contempla la construcció de 63 habitatges, 60 dels quals amb protecció oficial, i un aparcament soterrani de 330 places, gestionats amb criteris públics per les pròpies societats municipals. L’actuació, inclosa en el Pla d’Inversions per a l’exercici 2022.

El projecte preveu la construcció de 63 habitatges, 60 dels quals seran amb protecció oficial (95%) i 3 de renda lliure (5%). Dels 60 habitatges amb protecció oficial, 48 seran gestionats per Redessa en règim de lloguer (76%), i 12 per un operador privat (24%). Els 3 habitatges de renda lliure també seran gestionats per l’operador privat.

Reus Mobilitat i Serveis ja treballa en el projecte executiu del futur aparcament, amb la previsió d’aprovar-lo el mes de novembre; mentre que Redessa preveu aprovar el projecte executiu dels habitatges el febrer de 2022.

El desenvolupament del projecte urbanístic també contempla un equipament de 1.000m2 i l’obertura d’una nova plaça que connectarà el carrer Camí de l’Aiguanova amb el tomb de ravals.

L’àmbit d’actuació del projecte se situa en un solar de 4.790m2 entre el raval de Sant Pere, el carrer Josep Arnavat i Vilarò, la Riera de Miró i el carrer Àngel de la Guarda, on actualment hi ha l’àrea d’aparcament regulat en superfície de llarga durada.

El projecte de desenvolupament contempla la urbanització de la plaça, la construcció de dos edificis destinats amb ús residencial amb habitatges de protecció oficial, un equipament públic situat a la planta baixa , i un pàrquing soterrani.

Urbanització exterior

Es preveu un accés des del raval de Sant Pere amb continuïtat amb el carrer Camí de l’Aigua Nova, amb una plaça de forma rectangular central, que actuarà com a connexió natural entre el centre de la ciutat i la resta d’equipaments de la part est de la ciutat, com són el Club Natació Reus Ploms, el Centre Cívic Llevant, el CAP Horts de Miró o el Casal de la Gent Gran de Reus. La superfície total de vialitat és de 2.114 m2.

Edificacions

El projecte preveu la construcció de dos edificis, destinats a ús residencial.

L’edifici principal, en forma de V, amb front a la plaça de nova creació, on hi construirem els 60 habitatges amb protecció oficial; i a la planta baixa s’hi ubicarà un equipament públic, amb una superfície de 1.019m2.

I un segon edifici amb façana al raval de Sant Pere, promogut i desenvolupat per un operador privat, on s’hi construiran els 3 habitatges de renda lliure.

A la planta baixa s’hi ubicarà un equipament públic, amb una superfície de 1.019m2.

Aparcament públic soterrat

Amb un total de 330 places d’aparcament, distribuïdes en tres plantes subterrànies, l’accés per vehicles s’ubicarà a la Riera d’Aragó, i disposarà de tres accessos per vianants ubicats als extrems de la plaça.

La seva construcció i gestió correspondrà a l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis SA, i s’integrarà a la xarxa d’aparcaments municipals.

Finançament de la inversió

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus i els consells d’administració de REDESSA i Reus Mobilitat i Serveis han aprovat el conveni de col·laboració que fixa les condicions i el finançament del desenvolupament urbanístic. El cost de la promoció serà 15.960.356 euros, amb el detall següent:

Inversions amb finançament públic: 15.176.578 euros.

Inversions a repercutir a l’operador privat: 783.778 euros.

Contacta amb nosaltres