REDESSA Habitatge és la promotora, per encàrrec de l’Ajuntament de Reus, dels habitatges de lloguer de les promocions de Mas Bertran I i II, Granja Massó i La Patacada. Gestiona també 7 habitatges de la Casa dels Mestres i ha desenvolupat diferents sectors industrials, com el del Tecnoparc. També ha realitzat accions singulars com el Gaudí Centre, el Casal de la Dona o el Centre Cívic de La Patacada.

Promou per encàrrec de l’Ajuntament de Reus i juntament amb Reus Mobilitat i Serveis, el desenvolupament urbanístic de La Hispània, que contempla la construcció d’habitatge amb protecció oficial, aparcament municipal, equipament públic i una nova plaça.   

PROMOCIONS

HABITATGES

HABITATGES BORSA LLOGUER

Centra la seva activitat en facilitar l’accés a l’habitatge i la creació d’espais de convivència, d’acord als encàrrecs de l’Ajuntament de Reus.

dues persones grans usant un telèfon mòbil

Promoció de HPO gestionades per REDESSA Habitatge

GRANJA MASSÓ

UBICACIÓ


C/ Comunitat de Múrcia

m2 DELS HABITATGES


31,20m2- 36,90m2

Nº HABITATGES


16

DESCRIPCIÓ


La promoció ubicada al C/ Comunitat de Múrcia, 4 de Reus (Granja Massó), consta d’un edifici amb planta baixa i tres plantes destinades als habitatges (4 habitatges per planta). Hi ha 10 habitatges amb aparcament vinculat, a més de 3 aparcaments per moto.

Hi ha 16 habitatges de tipologia “loft” (hi ha un espai que està habilitat com a dormitori). Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’us exclusiu dels habitatges. La superfície útil va des de 31,20m2 a 36,90m2.

MAS BERTRAN I

UBICACIÓ


C. Pintor Fuster, 75-81

m2 DELS HABITATGES


42,49m2 - 49,90m2

Nº HABITATGES


30

DESCRIPCIÓ


Aquesta promoció es troba ubicada al C. Pintor Fuster, 75-81 de Reus.

Està formada per un edifici de planta baixa + 2 destinades a habitatges (10 habitatges per planta), amb aparcament per tots els habitatges en planta subterrània.

Així, hi ha un total de 30 habitatges, un dels quals està adaptat a persones amb minusvalidesa. Tots els habitatges són de dues habitacions menys l’adaptat que és d’una habitació. Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’ús exclusiu per l'habitatge. La superfície útil dels habitatges és d'entre 42,49m2 a 49,90m2.

MAS BERTRAN II

UBICACIÓ


C. Antoni Martí i Bages, 31 / C. Cantàbric, 34

m2 DELS HABITATGES


42,17m2 - 49,50m2

Nº HABITATGES


68

DESCRIPCIÓ


Aquesta promoció es troba ubicada al C. Antoni Martí i Bages, 31 / C. Cantàbric, 34 de Reus.

Està formada per dos edificis de 36 i 32 habitatges, amb planta baixa + dues plantes destinades a habitatges amb aparcament per tots els habitatges en planta subterrània.

Així, hi ha 68 habitatges, dos dels quals estan adaptats a persones amb minusvalidesa.

Hi ha habitatges d’una o de dues habitacions:

 • 16 habitatges d’una habitació
 • 52 habitatges de dues habitacions
 • Els habitatges en planta baixa tenen un pati d’ús exclusiu per l'habitatge
 • La superfície útil dels habitatges és d'entre 42,17m2 a 49,50m2

LA PATACADA

UBICACIÓ


Alt del Carme, 53-55

m2 DELS HABITATGES


40 -60 m2

Nº HABITATGES


46

DESCRIPCIÓ


La promoció de La Patacada consta de pisos d’entre 40 i 60 m2 amb preinstal·lació d'aire condicionat i cuina americana (amb forn i vitroceràmica). Són 46 habitatges, d'una o dues habitacions, als quals s'accedeix pel carrer Alt del Carme, 53-55.

El preu del lloguer oscil·la entre els 300 i els 398 € al mes i tots els habitatges disposen d'aparcament i traster vinculat, inclòs en el preu. Actualment aquesta promoció no disposa d’habitatges disponibles.

Passeig Mata

Serveis

Borsa de lloguer social

Programa de mediació entre propietaris i llogaters i ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris. La Borsa està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Actualment es gestionen 109 habitatges, que allotgen 258 persones.

Conveni per la inspecció pisos buits de grans tenidors

L’objectiu és intervenir en el mercat immobiliari mitjançant la detecció i mobilització d’habitatges buits per fomentar-ne la funció social, desincentivar que estiguin desocupats i, arribat el cas, penalitzar-ne, l’ús antisocial. Som l’únic ajuntament de tota la província, i un dels 11 del total d’ajuntaments que han signat el conveni amb l’AHC.

Altres convenis per incentivar l’ocupació de pisos buits

Reallotgem.cat:

Personal destinat a fer captació d’habitatges/aparthotels per aquest programa, per adjudicar-los a persones sol·licitants de la Mesa d’emergències. El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica). L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre. En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança, i a partir del 19è mes va pagant mes a mes.

Conveni Hàbitat3:

Compren habitatges de GT i els posen a disposició de l’ajuntament, incorporant-los a la Xarxa d’habitatge d’Inclusió. L’ajuntament assumeix un cost de gestió i la mediació amb les famílies. La gestió immobiliària dels habitatges s’encarrega a Redessa i Serveis Socials municipals en fa el seguiment social.

Projecte de desenvolupament urbanístic de La Hispània

L’Ajuntament de Reus i les empreses municipals REDESSA i Reus Mobilitat i Serveis promouran directament el desenvolupament urbanístic de La Hispània, que contempla la construcció d’habitatge amb protecció oficial, aparcament municipal, equipament públic i una nova plaça. 

La transformació urbana de la zona de La Hispània es defineix a partir de quatre idees principals:

 • Aposta clara pels usos cívics.
 • Permeabilitat de la trama urbana.
 • Dotació de noves places d’aparcament.
 • Promoció d’habitatges amb protecció pública.

Habitatge amb protecció oficial

El projecte executiu de l’edifici d’habitatges preveu la creació de més de 8.100 m2 d’habitatge, dels quals 7.700 estan destinats a habitatge protegit i la resta, 400 m2, seran per a habitatge lliure. Això equival a 60 habitatges HPO (48 gestionats per l’Ajuntament, a través de REDESSA, i 12 de gestió privada) i 3 habitatges de renda lliures.

Els 48 habitatges de lloguer social, tenen entre 2 i 3 habitacions, amb les següents característiques:

 • 18 habitatges de 65 m2, amb 2 habitacions
 • 18 habitatges de 55 m2, amb 2 habitacions
 • 12 habitatges de 75 m2, amb  3 habitacions

Estan previstos 3 edificis: el de gestió privada, de 3 plantes; i els de gestió pública, de 4 i 5 plantes.

El projecte s’ha treballat amb criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental: s’han tingut en compte estratègies d’arquitectura passiva, per reduir la demanda energètica dels habitatges; s’han triat materials naturals i reciclables; i s’ha treballat la utilització d’energies renovables, com plaques solars i aerotèrmia.

Igualment, s’han tingut en compte criteris de convivència (es potencien els espais intermedis entre el carrer i l’habitatge i les zones comuns, que complementen els habitatges i es converteixen en una extensió dels mateixos) i la versatilitat.

EquipamentEl projecte preveu 1.100m2 d’equipaments, en un espai lluminós i polivalent que compta amb una exterior propi amb accés des de la plaça, la Riera d’Aragó i el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró.

Els usos del nou equipament encara estan per definir.

Aparcament de 340 placesL’aparcament subterrani Riera tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. L’equipament es projecta totalment independent dels habitatges de les plantes superiors, tant en funcionament, horaris, gestió i instal·lacions.

L’entrada i sortida de vehicles, es fa a través d’una rampa de doble carril situada a la Riera d’Aragó. Per a l’accés de vianants s’han definit 3 mòduls d’escales amb ascensors: un al carrerJosep Maria Arnavat i Vilaró, el segon al costat de la entrada per la nova plaça que es crearà damunt de l’aparcament, i el tercer proper al Raval de Sant Pere.

L’aparcament tindrà 340 places: 100 places al soterrani -1, 6 de les quals adaptades; 115 places al soterrani -2, 3 adaptades; i 124 places al soterrani -3, 3 adaptades.

L’execució del projecte aprovat preveu la instal·lació de 10 places amb carregador per cotxe elèctric a la planta soterrani -1; si bé també es farà la preinstal·lació a 52 places al soterrani -1, 45 places al soterrani -2 i 54 places al soterrani -3.

Contacta amb nosaltres

  Nom I COGNOMS *

  En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A., amb NIF A-43423649 i domicili a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona), com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta i, en cas d’obtenir el seu consentiment previ, l’enviament de comunicacions promocionals per mitjans electrònics sobre els serveis i les activitats de REDESSA. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessions de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili del Responsable del Tractament, a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat.