STARTSUD STUDIO SL

Assessorament, gestió i desenvolupament en l'àmbit de la creació d'empreses. La promoció o el foment d'empreses mitjançant l'assessorament i realització d'estudis de viabilitat. Activitats de consultoria i assessorament en matèria de marques. Creació de societats.