Juliol 2020

OFERTA DE TREBALL

Descripció del perfil:
Funcions principals:
- Vigilància: detecció, comunicació i seguiment de qualsevol incidència, realitzant una primera actuació immediata i urgent si fos necessari
- Vetllar per l'ordre, assossegament i seguretat de les persones que hi habiten
- Manteniment i conservació general de les promocions d´habitatges gestionades o de propietat de l'empresa
- Petites reparacions elèctriques i de fontaneria i mantenir el seu ús correcte i sostenible
- Atenció i resolució de qualsevol incidència dels llogaters, prèvia comunicació al responsable
- Neteja dels espais comuns de les promocions: portal, entrades, ascensors, escales, passadissos, patis, vidres, magatzems, aparcament, soterrani, entre d'altres.
- Cura dels espais enjardinats de Mas Bertran i Granja Massó
- Revisió visual diària de tots els espais comuns de les promocions de Mas Bertran I i II, i de la resta quan pertoqui
- Disponibilitat 24 h per si sorgeix un avís d'emergència a la promoció (incendi, inundació, robatori, ...)
- Porteria
- Comunicació a la propietat que qualsevol situació que doni lloc a subarrendaments, ocupacions clandestines o traspassos fraudulents, etc.
- Comunicació urgent de qualsevol avaria
- Altres segons conveni

Requisits:
Estudis mínims:
Estudis reglats i no reglats en matèria de manteniment elèctric i lampista.
Experiència mínima:
Mínim 2 anys entre aquestes disciplines: porteria, manteniment elèctric, lampisteria, neteja, jardineria i atenció al públic.
Requisits mínims:
- Professionalitat i discreció
- Proactivitat en la resolució d'incidències
- Disponibilitat immediata
- Coordinació amb el responsable
- Idiomes: parlar català i castellà perfectament
Contracte i Jornada laboral:
- Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més)
- 1 mes de prova
- Jornada completa amb dedicació plena
- Remuneració segons conveni col·lectiu de finques urbanes de Catalunya.
- Inclou vivenda.
Característiques especials:
Ha de viure en un dels habitatge d'hpo designat per REDESSA i el preu de lloguer constitueix una remuneració en espècie.

Competències: - Responsabilitat, professionalitat i discreció
- Versatilitat en diferents tasques
- Capacitat amb la supervisió del responsable
- Autonomia i orientació al detall
- Comunicació al responsable dels conflictes detectats
- Gestió i resolució d'imprevistos i emergències
- Atenció al públic

Inscripcions a la oferta de treball a través del següent enllaç:
https://amblespersones.talentclue.com/ca/node/59826328/12623479


TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

DESCARREGA ELS NOSTRES DOSSIERS INFORMATIUS

Click per a descarregar