Agost 2020

OFERTA DE TREBALL - Tècnic de Sistemes Informàtics

FUNCIONS I RESPONSABILITATS PRINCIPALS:

-        Direcció, control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures i sistemes base, telecomunicacions, telefonia e ioT.

-        Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.

-        Resolució d’incidències dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.

-        Coordinació dels serveis i manteniment tècnic dels sistemes base, telecomunicacions i telefonia amb els proveïdors i contractistes que donen aquests serveis a l’Ajuntament i REDESSA.

-        Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la  Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Reus .

-        Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.

-        Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

-        Gestió i supervisió de les infraestructures tecnològiques dels diferents centres i proveïdors.

-        Control dels contractes amb STIT.

-        Licitacions tècniques d’infraestructures.

-        Revisió i millora dels processos de l’empresa a través de la tecnologia i la digitalització.

-        I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes

 

REQUSITS:

-        Llicenciatura o grau d’enginyeria informàtica

-        Experiència de dos anys en un lloc de treball amb funcions similars

 

CONDICIONS:

-        Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més)

-        Categoria professional: Grup professional 2

-        Salari brut anual: 30.000 euros bruts anuals

-        Inici del contracte de treball: Immediat després procés públic de selecció

-        Horari:

De dilluns a dijous de 8 a 14h i de 14:30h a 17h.

Divendres de 8 a 15h

(al estiu jornada intensiva de 8h a 15:00h)

 

Per participar en el procés de selecció cal que envieu el vostre currículum a:

rrhh@redessa.cat 

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 11/09/2020.


TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

DESCARREGA ELS NOSTRES DOSSIERS INFORMATIUS

Click per a descarregar