OFERTA DE TREBALL (procés tancat) – Tècnic de Sistemes Informàtics

– Control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures i sistemes base, telecomunicacions, telefonia e ioT.,- Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.,- Resolució d’incidències dels serveis i infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia.,- Coordinació dels serveis i manteniment tècnic dels sistemes base, telecomunicacions i telefonia amb els proveïdors i contractistes que donen aquests serveis a l’Ajuntament i REDESSA.,- Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus .,- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a l’Esquema Nacional de Seguretat, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.,- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.,- Gestió i supervisió de les infraestructures tecnològiques dels diferents centres i proveïdors.,- Control dels contractes amb STIT.,- Licitacions tècniques d’infraestructures.,- Revisió i millora dels processos de l’empresa a través de la tecnologia i la digitalització.,- I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes, ,,- Títol de cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa o bé el títol de formació professional equivalent a aquest,- Es valorarà l’experiència en un lloc de treball similar ,,,- Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més),- Categoria professional: Grup professional 3,- Salari brut anual: 23.000 euros bruts anuals,- Inici del contracte de treball: Immediat després procés públic de selecció,- Horari:,De dilluns a dijous de 8 a 14h i de 14:30 a 17 h.,Divendres de 8 a 15 h,(al estiu jornada intensiva de 8h a 15:00h), ,Per participar en el procés de selecció cal que envieu el vostre currículum a:, ,El termini per presentar sol·licituds finalitza el 19/10/2020.

També et por interessar

ACTIVITAT MENSUAL: JULIOL

ACTIVITAT MENSUAL: JULIOL

Com cada mes us deixem amb un petit resum de l’activitat de REDESSA durant el mes de juliol. REDESSA Nou noves empreses s’han instal·lat a REDESSA en el segon trimestre de l’any. Enginyeries i tecnològiques continuen sent el...