1.- Responsable del Tractament

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A., amb NIF A-43423649 i domicili a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona) (en endavant, “REDESSA”), és el Responsable del Tractament de les dades introduïdes al formulari d’inscripció al projecte “Comunitat REDESSA” així com a les activitats vinculades a aquest projecte. Pots contactar amb REDESSA mitjançant el telèfon 977 300 304 i amb el seu Delegat de Protecció de Dades a [email protected]

2.- Categories de dades de caràcter personal

REDESSA recull i tracta les següents categories de dades de l’interessat:

  • Dades identificatives: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic.
  • Dades professionals: empresa i àrea on treballa l’interessat.
  • Dades comportamentals: Informació sobre les preferències de la persona usuària.
  • Dades d’imatge: imatge de l’interessat

3.- Finalitat del tractament, elaboració de perfils i conservació de les dades personals

3.1.- Finalitat del tractament

La finalitat principal del tractament és donar tràmit a la inscripció al programa “Comunitat REDESSA” amb l’objectiu d’enviar notificacions sobre les activitats que es portaran a terme en el marc del programa, així com poder inscriure a la persona interessada a aquestes.Així mateix, condicionat al consentiment de l’interessat, es tractaran les dades personals per l’enviament de comunicacions promocionals i la captació i publicació de la seva imatge a la pàgina web de REDESSA (www.redessa.cat), així com a les diferents xarxes socials de l’entitat. Pots consultar les polítiques de les xarxes socials de REDESSA als següents enllaços:

3.2.- Elaboració de perfils

Per a la consecució d’aquestes finalitats, REDESSA realitzarà decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils, consistents en seleccionar les activitats més apropiades segons les seves dades comportamentals.

3.3.- Conservació de les dades personals

Les dades personals es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions, així com per a finalitats d’arxiu o estadístiques.

4.- Legitimació

Les dades personals de la persona interessada es tracten sobre la base del seu consentiment previ. La persona interessada pot retirar el seu consentiment o modificar-lo a través de les vies habilitades per a l’exercici de drets de protecció de dades (Vegeu Punt 5). 

5.- Exercici de drets de protecció de dades

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de REDESSA, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus (https://www.reus.cat/oficina-datencio-ciutadana-oac).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

Addicionalment, si considera que REDESSA està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/).

6.- Cessions de dades i/o transferències internacionals

Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, i les cessions per previsió legal.

REDESSA, en cap cas, transferirà les teves dades personals a un tercer país o organització internacional fora de la Unió Europea. Tot i això, els tercers col·laboradors poden realitzar transferències de les teves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu sobre la base de clàusules contractuals tipus emeses per la Comissió Europea.
Pots consultar més informació sobre la transferència internacional de dades a les polítiques de privacitat de:

7.- Obligació de facilitar les dades

Per una òptima prestació dels serveis, és necessari facilitar les dades personals requerides en elf formulari d’inscripció i l’acceptació del tractament d’aquestes per part de REDESSA. En cas contrari, no podem garantir que la informació i serveis sol·licitats puguin prestar-se i/o es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de la persona interessada.

8.- Enllaços a altres portals web

En el present formulari es poden utilitzar enllaços que permetin un vincle o enllaç amb altres portals web. REDESSA no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni és responsable de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els portals web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recull i/o tracta REDESSA.

9.- Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.