REDESSA PUBLICA LA LICITACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ DE FINS A 132 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER A LA CIUTAT

Redacció: 07/08/2023

Es tracta d’un dret de superfície per un termini de 75 anys, en un terreny ubicat a la zona de Mas Iglesias

L’empresa municipal REDESSA ha publicat avui el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la constitució d’un dret de superfície sobre la finca ubicada a la zona de Mas Iglesias, concretament al carrer Jaume Vidal i Alcover, número 24 de Reus. La finalitat és destinar aquest solar a la construcció, promoció i gestió de fins a 132 habitatges de protecció oficial de lloguer. Aquest solar és un dels que es van sotmetre a consultes l’any 2021, per a detectar interès en la promoció i construcció d’habitatges d’HPO.

El plec contempla que els pisos s’atorguin tenint en compte el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial gestionat per REDESSA, i que els llogaters hagin de tenir-hi el seu domicili habitual i permanent.

La constitució del dret de superfície es fa per un termini de 75 anys i la conservació, gestió i explotació anirà a càrrec de l’adjudicatària de l’edifici durant aquest període. El regidor de Promoció Econòmica i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha destacat que

“des de REDESSA treballem per a buscar noves fórmules per impulsar el creixement econòmic i social a la ciutat, tant en l’àmbit de l’empresa i la innovació, com en el de la creació d’habitatges d’HPO”

Per la seva banda, la regidora d’Habitatge, Anabel Martínez, ha posat en valor que

“aquesta licitació és un primer pas en el compromís de treballar posant davant a les persones. Treballem amb la voluntat de continuar ampliant el nombre d’habitatges d’HPO a la ciutat”

El solar té una superfície de gairebé 2.000 m2 i una edificabilitat de 10.326 m2m, la qual cosa comporta que s’hi puguin construir un màxim de 132 habitatges d’HPO. L’alçada màxima de la promoció és de planta baixa més sis pisos. Pel que fa a la planta baixa, els usos admesos són comercial, oficines, sanitari-assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu i sociocultural.

La tipologia d’habitatges previstos són:

  • Habitatges amb 2 dormitoris, cuina i bany complet. Superfície entre 45 i 55m2 útils, amb un espai exterior propi de mínim 3 mútils. 50-60% de la promoció.
  • Habitatges amb 3 dormitoris, cuina i bany complet. Superfície entre 60 i 65m2 útils, amb un espai exterior propi de mínim 3mútils. 40-50% de la promoció.
  • Habitatges adaptats: 4% del nombre total d’habitatges de la promoció.

Segons va notificar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a REDESSA en data de juny de 2023, aquesta promoció és susceptible de rebre ajuts Next Generation, per això, en les bases reguladores s’especifica que serà el promotor dels habitatges el beneficiari i el sol·licitant de la subvenció, un cop signat l’acord bilateral. L’import màxim de l’ajut és de 3.356.100 €, que s’ajustarà en el moment de la sol·licitud i amb la justificació dels metres quadrats definitius. Per a obtenir aquesta subvenció, les obres han d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026.

També et pot interessar