FRONTEND DEVELOPER

REQUERIMENTS:

 • Titulats en enginyeria informàtica, grau en enginyeria informàtica, grau multimèdia, cicle superior especialitzat en desenvolupament d'aplicacions web (DAW) o cicle superior especialitzat en aplicacions multiplataforma (DAM).
 • Coneixements de PHP, Javascript i HTML
 • Fulls d'estils CSS + preprocessadors (Less o Saas)
 • Control de versions GIT
 • Persona detallista, amb tacte, criteri i iniciativa a l'hora de desenvolupar una funcionalitat nova.
 • Persona comunicativa, que sàpiga treballar i col·laborar de manera activa amb l'equip.
 

Es valoraran coneixements a:

 • Eines com Figma o qualsevol eina de prototipat
 • Maneig de gestors de paquets (NPM, Webpack)
 • Llibreries de templates com Twig o Blade.
 • Webcomponents
 • Conceptes de SEO i Google Ads
 

FUNCIONS:

 • Desenvolupament de funcionalitats front-end a les nostres diferents marques comercials.
 • Disseny d'arquitectura, implementació i proves.
 • Treballar usant eines com JIRA, GitLab, Slack i Sentry.
 • Comunicació directa amb l'equip de disseny
 • Treballar usant Metodologies Àgils (SCRUM)
 • Debatre amb els companys per prendre decisions a l'hora de fer les tasques
 

Incorporació a l'empresa:

 • Formació inicial per conèixer les diferents aplicacions i serveis amb què treballem, així com les tecnologies, eines i metodologies que utilitzaràs al teu dia a dia.
 • Incorporació immediata a un equip Scrum. Allà tindràs un tutor o tutora que s'encarregarà de guiar-te i acompanyar-te durant les teves primeres setmanes a l'empresa.
 • Realització de tasques reals fent servir mètodes com el pair programming perquè puguis començar a familiaritzar-te amb els nostres projectes amb el suport d'un company o una companya d'equip.
 • Reunions quinzenals i/o mensuals per conèixer les teves necessitats i assegurar-nos que estem fent tot el possible perquè la teva incorporació al departament sigui la més còmoda possible.
 • Participació en les reunions Scrum, seràs un més de l'equip des del primer dia i volem escoltar-te!
 • En qüestió de mesos, tindràs prou coneixements sobre la lògica de negoci de l'empresa per complir tasques complexes, proposar millores estructurals per als diferents projectes i fins i tot donar formacions internament.
 

Què faràs?

 • Formar part d'un equip Scrum de 6 a 8 persones que fa esprints de dues setmanes. Assistir i participar en les diferents reunions Scrumdaily, valoració de tasques, sprint planning i retrospectiva.
 • Participar activament en la presa de decisions tècniques prèvia a la valoració, planificació i realització de les tasques per trobar la solució òptima i adequada. Implementar noves funcionalitats, així com fer manteniment dels desenvolupaments nous i actuals, i corregir bugs en producció.
 • Code review de les pull requests dels teus companys d'equip i fins i tot de departament.
 • Comunicar-se amb la resta de departaments per comprendre millor les seves necessitats i aprendre com treballen per poder oferir solucions tècniques adequades, òptimes i de qualitat.
 

OFERTA:

 • Incorporació immediata, amb 6 mesos com a període de prova i projecció a possibilitat de contracte indefinit.
 • Servei de càtering subvencionat per l'empresa Possibilitat de formar part d'un projecte consolidat i actualment expandint-se a escala internacional.
 • Immillorable ambient laboral.
 • Teletreball de forma puntual per a quan ho necessitis
 • Formació especialitzada a càrrec de l'empresa.
 • Possibilitat de promoció ràpida dins de l'empresa.
 • Horari a jornada completa.
 • 3 sortides d'equip (Esquí, platja... i sopar de Nadal).
 • Flexibilitat a l'elecció de dies de vacances.
 • Preu reduït i/o gratuïtats per a viatges personals.
 • Fruita els dimecres
 

ENVIAR CV A: [email protected]

MÉS INFORMACIÓ A: https://empleo.viajesparati.com/jobs/1544425-frontend-developer

Terminis