OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE LA TAXA REPOSICIÓ ADDICIONAL (DA4) , DEL REIAL DECRET-LLEI 32/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA LABORAL, LA GARANTIA DE L'ESTABILITAT A L'OCUPACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE LA TAXA REPOSICIÓ ADDICIONAL (DA4) , DEL REIAL DECRET-LLEI 32/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA LABORAL, LA GARANTIA DE L'ESTABILITAT A L'OCUPACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

Terminis