PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE DIRECTOR/A TÈCNIC/A