PUBLICACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L’ESTABILITZACIÓ DE PLACES

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ EN VIRTUT DE LA TAXA ADDICIONAL D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL LA SOCIETAT REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. (REDESSA) Publicació de l’oferta pública d’ocupació de la societat REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. (REDESSA) d’acord amb allò estipulat a l’article 2 de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública que regula la taxa addicional per la estabilització de l’ocupació temporal, al següent BOPT

Terminis