Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’APIR per la millora dels polígons industrials

Redacció: 19/12/2018

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus i la nova junta de l’Associació de Polígons Industrials de Reus, APIR, constituïda fa tot just un any, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar accions de millora dels polígons i la competitivitat de les empreses instal·lades.

Actualment a la ciutat hi ha 15 polígons industrials que sumen prop de 690 empreses i uns 3.000 treballadors. La nova junta de l’APIR compta amb 23 socis i ha començat a treballar amb l’objectiu de millorar l’entorn i els serveis de les zones on estan ubicades les empreses, generar una dinàmica de treball en xarxa, desenvolupar projectes que serveixin per millorar la competitivitat empresarial i ser un interlocutor únic davant de l’administració local, entre d’altres.
        
El regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza, ha afirmat que “amb la creació de l’APIR s’ha pogut començar a treballar en accions de millora específiques alhora que s’han generat sinergies entre les empreses membres, algunes de les quals han tancat ja acords de col·laboració”.

L’APIR té la finalitat d’ajudar a les empreses associades en tots els àmbits de la gestió empresarial, promoure les relacions interempresarials i la cooperació entre les mateixes i mantenir i potenciar els polígons industrials per afavorir el desenvolupament econòmic.

Algunes de les accions previstes al conveni són la creació d’una base de dades dels polígons, la difusió de l’activitat de la mateixa associació i dels polígons de la ciutat, la realització d’estudis sobre la seva situació, la millora en la dotació i gestió dels serveis i subministraments, la col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal i el foment de l’associacionisme entre les empreses.

La junta de l’APIR està presidida per Gerard Pagès, de l’empresa Aliter Grup (Polígon AgroReus), i té com a secretària a Teresita Porta, de Porta Sistemas (Mas de les Ànimes). En són vocals Jordi Castellví, d’Unió Corporació Alimentària (AgroReus), Xavi Veciana, d’Andrés Pintaluba (AgroReus) , Gregori Aliagas de Pneumàtics Gregori (Polígon Mas Ferrer), Artur Rabasa d’Arts Gràfiques RABASSA (Granja Vila), Rafael Cervantes de Cargill (AgroReus), Anna Claramunt de Teymasa (Polígon Nirsa), Mario Basora d’Elring Klinger (Constantí Nord) i Xavier Llucià, d’Activa Mutua (Tecnoparc).

Entre els objectius de la nova APIR hi destaca també el d’aconseguir comptar amb representants d’empreses de tots els polígons de la ciutat, que són: AgroReus, Dyna, Tecnoparc, Mas de les Ànimes, Mas Batlle, Bes+cós, Granja Vila, Mas Ferrer, Constantí Nord, H6, Illes Medes, Nirsa, CIM del Camp, Mas Sunyer i Mas Guardia.

També et pot interessar