Cursos UOC per ajudar els professionals a superar la pandèmia

Redacció: 06/10/2020

Logo UOCMatricula corporativa

Gràcies a l’acord entre REDESSA i la UOC, els professionals es poden matricular als cursos de curta durada de la UOC amb descomptes. Es tracta de cursos de molta actualitat, fets amb caràcter social, per ajudar a les empreses i als professionals a donar resposta a la situació de la còvid.

Descompte aplicable en el moment de fer la matrícula

10%

PROCEDIMENT PER A BENEFICIAR-SE DEL DESCOMPTE:

Per a gaudir d’aquest avantatge, s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC i utilitzar el codi

CATCCPGUOC

informaten.png

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Us informem que les vostres dades identificatives i les contingudes en els missatges electrònics i fitxers adjunts es poden incorporar a les nostres bases de dades amb la finalitat de gestionar les relacions i comunicacions vinculades a la UOC, i que es poden conservar mentre es mantingui la relació. Si ho voleu, podeu exercir el dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les i altres drets reconeguts normativament adreçant-vos a l’adreça de correu emissora o a [email protected].

Aquest missatge i qualsevol fitxer que porti adjunt, si escau, tenen el caràcter de confidencials i s’adrecen únicament a la persona o entitat a qui s’han enviat.

Així mateix, posem a la vostra disposició un delegat de protecció de dades que no només s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades de la nostra entitat, sinó que us podrà atendre per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. La seva adreça de contacte és [email protected].


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Os informamos de que vuestros datos identificativos y los contenidos en los mensajes electrónicos y ficheros adjuntos pueden incorporarse a nuestras bases de datos con el fin de gestionar las relaciones y comunicaciones vinculadas a la UOC, y de que pueden conservarse mientras se mantenga la relación. Si lo deseáis, podéis ejercer el derecho a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos y otros derechos reconocidos normativamente dirigiéndoos a la dirección de correo emisora o a [email protected].
Este mensaje y cualquier fichero que lleve adjunto, si procede, tienen el carácter de confidenciales y se dirigen únicamente a la persona o entidad a quien se han enviado.
Así mismo, ponemos a vuestra disposición a un delegado de protección de datos que no solo se encargará de supervisar todos los tratamientos de datos de nuestra entidad, sino que podrá atenderos para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de datos. Su dirección de contacto es [email protected].

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) DATA PROTECTION INFORMATION
Your personal data and the data contained in your email messages and attached files may be stored in our databases for the purpose of maintaining relations and communications linked to the UOC, and the data may be stored for as long as these relations and communications are maintained. If you so wish, you can exercise your rights to access, rectification and erasure of your data, and any other legally held rights, by writing to the sender’s email address or to [email protected].
This message and, where applicable, any attachments are confidential and addressed solely to the individual or organization they were sent to.
The UOC has a data protection officer who not only supervises the data processing carried out at the University, but who will also respond to any questions you may have about this data processing. You can contact our data protection officer by writing to [email protected].

També et pot interessar