ORBITAL PHARMA

Orbital Pharma és una empresa de serveis tècnics amb més de 20 anys d'experiència i un equip humà multidisciplinari altament especialitzat, compost per farmacèutics, bioquímics, biòlegs, projectistes i enginyers.

Treballen per a la indústria farmacèutica, per a empreses de cosmètica, per a indústries químiques i biotecnològiques, per a centres de recerca, per a hospitals i centres mèdics, i per a empreses d'alimentació oferint un servei a mesura en els àmbits de l'enginyeria, la qualificació, el registre i la distribució.

Global Facilities Group és una agrupació de tres empreses de referència nascuda per a oferir un servei únic en el mercat per la seva magnitud i grau d'especialització.

Gràcies a les capacitats i al treball coordinat dels seus tres equips, Global Facilities Group és capaç de desenvolupar i posar en marxa, claus en mà, tot tipus d'instal·lacions productives GMP: des de laboratoris o sales netes fins a plantes de producció completes. 

Tot això amb una interlocució única, un estricte control de terminis, costos i qualitat i una total coordinació entre les diferents empreses implicades.

Dopec Pharma és especialista en arquitectura, enginyeria i construcció de tota mena d'edificis per a les ciències de la salut i la indústria farmacèutica. Iguña Pharma es dedica a la gestió integral de sales netes i espais classificats i és també fabricador de sistemes modulars d'arquitectura sanitària i equips auxiliars i de procés.

Orbital Pharma ofereix un ampli portfolio de serveis especialitzats: Enginyeria farmacèutica i de procés, auditories, certificacions, validació, calibratge, formació, desenvolupament i registre (regulatory affairs), CDMO, assaig…

CONTACTE

Coneix altres empreses