OFERTA DE TREBALL

Redacció: 01/07/2020

– Vigilància: detecció, comunicació i seguiment de qualsevol incidència, realitzant una primera actuació immediata i urgent si fos necessari- Vetllar per l’ordre, assossegament i seguretat de les persones que hi habiten- Manteniment i conservació general de les promocions d´habitatges gestionades o de propietat de l’empresa- Petites reparacions elèctriques i de fontaneria i mantenir el seu ús correcte i sostenible- Atenció i resolució de qualsevol incidència dels llogaters, prèvia comunicació al responsable- Neteja dels espais comuns de les promocions: portal, entrades, ascensors, escales, passadissos, patis, vidres, magatzems, aparcament, soterrani, entre d’altres.- Cura dels espais enjardinats de Mas Bertran i Granja Massó- Revisió visual diària de tots els espais comuns de les promocions de Mas Bertran I i II, i de la resta quan pertoqui- Disponibilitat 24 h per si sorgeix un avís d’emergència a la promoció (incendi, inundació, robatori, …)- Porteria- Comunicació a la propietat que qualsevol situació que doni lloc a subarrendaments, ocupacions clandestines o traspassos fraudulents, etc.- Comunicació urgent de qualsevol avaria- Altres segons conveni,Estudis reglats i no reglats en matèria de manteniment elèctric i lampista.Mínim 2 anys entre aquestes disciplines: porteria, manteniment elèctric, lampisteria, neteja, jardineria i atenció al públic.- Professionalitat i discreció- Proactivitat en la resolució d’incidències- Disponibilitat immediata- Coordinació amb el responsable- Idiomes: parlar català i castellà perfectament- Contracte temporal (1 any prorrogable a un any més)- 1 mes de prova- Jornada completa amb dedicació plena- Remuneració segons conveni col·lectiu de finques urbanes de Catalunya.- Inclou vivenda.Ha de viure en un dels habitatge d’hpo designat per REDESSA i el preu de lloguer constitueix una remuneració en espècie., – Responsabilitat, professionalitat i discreció- Versatilitat en diferents tasques- Capacitat amb la supervisió del responsable- Autonomia i orientació al detall- Comunicació al responsable dels conflictes detectats- Gestió i resolució d’imprevistos i emergències- Atenció al públic,

També et pot interessar