EXPACIA

Formar i aprendre gràcies a la realitat virtual, d'una manera immersiva.

Karina Simieli Vidal

Co-founder d'Expacia XR

Coneix altres Startups