FOTORTECH

Empresa dedicada a la producció d'ingredients proteics saludables, sostenibles i escalables.

Renato Peixoto Novais

Coneix altres Startups