AUXILIAR ADMINISTRATIU

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la contractació indefinida d’un auxiliar administratiu per la societat Reus Desenvolupament Econòmic, S.A., en aplicació de la taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació recollida a la Disposició Addicional 29ª de la Llei de Pressupostos Generals de 2018.

Terminis

El termini finalitza el 25 de febrer de 2021.