OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ en virtut de la taxa de reposició ordinària de la societat, en aplicació a l ’Article 20 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ en virtut de la taxa de reposició ordinària de la societat, en aplicació a l ’Article 20 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20231228&anyp=2023&num=11595&v=i

Terminis