PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS I QUALITAT