Bases que han de regir la convocatòria del procés de selecció per la promoció interna d’una plaça de “Responsable de Producte i Producció