EL NÚMERO D’HABITATGE DE LA BORSA DE LLOGUER DE REUS CREIX UN 15% EN 2 ANYS, I l’AJUNTAMENT PREPARA NOVES MESURES D’IMPULS

Redacció: 15/12/2022

L’Ajuntament de Reus ha incrementat en 40 nous habitatges la Borsa de Lloguer de Reus, el que representa un augment del 15%, en dos anys. La Borsa d’Habitatge de Lloguer de Reus està destinada a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne i assequible a la ciutadania. Actualment, l’Ajuntament gestiona a través de la borsa 302 habitatges, en els quals hi ha a llotjades 587 persones.

La Borsa integra tots els programes de lloguer social de l’Ajuntament de Reus. Dels 302 habitatges gestionats actualment per la Borsa de Lloguer de Reus, 295 estan llogats, 4 estan en procés de reforma i 3 estan ocupats il·legalment i en via judicial. 160 habitatges són amb protecció pública, 30 són propietat de l’Ajuntament, 7 són cedits a l’Ajuntament per l’Agència d’Habitatge de Catalunya, 4 cedits per entitats socials (5 més de manera immediata), i 101 són de particulars cedits a la Borsa de Mediació de Lloguer Social de l’Ajuntament.

El preu mitjà del lloguer dels habitatges inclosos a la borsa és de 337 euros/mes; mentre que la superfície mitjana és de 60m2.

Mesures d’impuls

L’Ajuntament ha promogut en els darrers mesos diverses actuacions per incrementar la dotació del parc d’habitatges de la borsa, que se sumen als serveis i avantatges que ofereix la pròpia borsa:

 • Aprovació del protocol de gestió i funcionament de la Borsa, que concreta: El nombre d’habitatges, mitjançant la integració de l’oferta i dels programes de lloguer social de l’Ajuntament en una única borsa d’habitatge de lloguer; i el procediment d’assignació i priorització en l’accés als habitatges.
 • Bonificació fiscal de fins al 70% de l’IBI als immobles que formen part de la Borsa de Lloguer de Reus. El 2023 aquesta bonificació se seguirà aplicant.
 • Programa d’ajuts del Pla de Rehabilitació Econòmica i Social. El programa de rehabilitació d’habitatges amb destí la borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Reus va concedir 78.165,51 euros en ajudes; i va incorporar 9 habitatges a la Borsa.
 • Acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió d’habitatges per a ser gestionats des de la borsa.
 • Acords amb cooperatives d’habitatges per a la gestió d’habitatges des de la borsa de lloguer de Reus.
 • Rehabilitació d’habitatges municipals en mal estat per deixar-los en condicions per destinar-los a la borsa: Casa dels Mestres i barri Gaudí.
 • Campanya de comunicació que vam fer fa 1 anys per informar dels avantatges de la Borsa de Lloguer.

La Borsa de Lloguer de Reus ofereix els serveis i avantatges següents:

 • Servei totalment gratuït, incloses les assegurances.
 • Tramitació del contracte de lloguer: Redacció del contracte , seguiment de les obligacions contractuals i mediació de conflictes. Suport i seguiment mensual d’incidències. Redacció de l’acord de resolució del contracte.
 • Assegurança multirisc: Assegurança multirisc de la llar i d’assistència jurídica en cas d’impagaments durant tota la vigència del contracte.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema denominat Avalloguer: cobertura per impagament de lloguers, fins a 6 mensualitats, durant la vigència del contracte.
 • Assessorament i tramitació d’ajuts a la rehabilitació.

Noves mesures

El Pla Local d’Habitatge de Reus 2022-2027 que el Govern portarà a votació del ple de l’Ajuntament del 22 de desembre preveu un gruix important d’actuacions per a l’impuls de la borsa de lloguer. Les mesures previstes per ampliar el parc de la borsa de Lloguer van en la línies següents:

 • Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges per destinar els pisos a la borsa.
 • Partida pressupostària per a la compra directa d’habitatges.
 • Més inversions en rehabilitació d’habitatges municipals per condicionar-los i poder-los posar en lloguer.
 • Noves promocions d’habitatge, ja sigui directament a través de l’Ajuntament o de Redessa, com és el cas del projecte de la Hispània; o en col·laboració amb entitats socials.
 • Nova campanya de promoció de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social

També et pot interessar