REDESSA obre el concurs públic per adjudicar el restaurant del Gaudí Centre

Redacció: 18/06/2020

L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal REDESSA, ha publicat aquest dijous, 18 de juny al perfil del contractant la licitació del contracte d’explotació del restaurant del Gaudí Centre. El concurs públic ha de retornar l’activitat de restauració a un local emblemàtic situat a la plaça del Mercadal i vinculat al centre d’interpretació dedicat a l’arquitect e Antoni Gaudí; i ha de contribuir a l’impuls de la varietat i la qualitat  l’oferta del sector de la restauració de la ciutat.

Teresa Pallarès, consellera delegada de REDESSA, afirma que “l’empresa municipal fa un esforç econòmic molt important per oferir un contracte amb les millors condicions possibles; i amb el convenciment que retornar l’activitat a aquest local amb una oferta de qualitat que ha sumar esforços amb el conjunt del sector de la restauració de la ciutat i contribuir a promocionar l’oferta gastronòmica de Reus”.

El plec de clàusules de la licitació fixa el cànon mensual per a l’explotació de l’espai de restauració en un mínim de 2.000 euros (més IVA). S’estableix un període de carència en el pagament de la renda dels 24 primers mesos, donat el càlcul de costos de les obres i adequacions que cal realitzar al local per poder obtenir la llicència d’activitats, i que aniran a càrrec de l’adjudicatari.

El termini d’execució del contracte és fins a 31 desembre de 2035, a comptar des de la data de formalització.

Les condicions del concurs estableixen com a criteris de puntuació de les ofertes rebudes l’import econòmic, però també altres aspectes com les inversions i l’adequació del local i les terrasses a l’estètica modernista del Gaudí Centre Reus.

En relació a l’oferta gastronòmica dels licitadors, el concurs inclou com a requisit que s’abasteixi diversitat d’oferta i preus; i exclou propostes del tipus “menjar ràpid”, per emportar, o similars.

El restaurant del Gaudí Centre Reus està situat a l’àtic de l’edifici del Gaudí Centre Reus, ubicat a la plaça Mercadal, 3, 4a planta, i compta amb un espai de terrassa practicable destinat a servei al públic i una part destinat a ús privat i un sobreàtic només destinat a terrassa. També es podrà, previ l’obtenció de l’oportuna autorització administrativa, explotar un servei de terrassa exterior en planta baixa.

La superfície útil total de planta és de 224,89m2, aproximadament. Disposa a més d’una terrassa pel públic de 128,92m2, una terrassa de cuina de 28,64m2 i una terrassa per públic al sobreàtic de 33,28m2. L’adjudicatari disposarà del magatzem destinat al emmagatzematge dels productes utilitzats per l’activitat que té una superfície aproximada de 52,76m2. Addicionalment es podrà realitzar un servei de terrassa a l’exterior de la plaça del Mercadal.

Nou gerent de REDESSA
REDESSA ha publicat a l’oferta pública d’ocupació les bases que han de regir la contractació del nou gerent de l’empresa municipal. L’actual gerent ocupa el càrrec de manera provisional i atemps parcial. La contractació d’un nou gerent busca un perfil més comercial, alineat amb la política de l’empresa municipal de ssuport a la iniciativa empresarial, la generació de llocs de treball i la promoció econòmica a través d’assessorament especialitzat i centres d’empreses.

En aquest sentit, es busca un perfil amb, entre altres, alts coneixements i experiència en el desenvolupament i promoció econòmica, els serveis empresarials, els desenvolupament immobiliari i promoció comercial i del teixit industrial; i que tingui coneixements en l’àmbit jurídic i econòmic al sector públic.

També et pot interessar